Salgs-området består av følgende enkle elementer:

SALGSINNTEKT (består av to komponenter pris x mengde)
- VAREFORBRUK
=BRUTTOFORTJENESTE

Dette gjelder de fleste virksomheter bortsett fra de som selger tjenester (advokater, revisorer og konsulenter som "selger timer").  Målet for alle er å få økt bruttofortjeneste, dvs økt salgsinntekt uten å øke vareforbruket.

Noen "teoretiske" fokusområder er listet opp her, men i praksis for bedrifter med ansatte må daglig leder skape motivasjon, trivsel og effektivitet for at tiltakene skal fungere:

Fokusområder for å skape økt lønnsomhet
 • Vurdere å øke pris? (kan gi redusert volum)
 • Redusere rabatter? (kan gi reaksjonerfra gamle, kunder- vurdere lavere rabatt for nye kunder)
 • Se på rabattpolitikken? (hva må til for at kunden skal få rabatt?)
 • Forsøke å endre adferden til den som gir rabatten (hvem har fullmakt til å gi rabatt - må ikke være for "lett")
 • Prioritere de mest lønnsomme tjenester eller produkter
 • Prioritere de mest lønnsomme kunder
 • Se på prispolitikk: kan vi gi ulik pris til ulike kunder?
 • Passe på å ta oss betalt for alt (de små tingene
 • Analysere hva som er basisvarer og komplimentære varer (maling, White sprit, tape etc)
 • For de som selger tjenester:
  • kan utfaktureringgraden økes - hvordan?
  • prisdifferensiering ut fra medarbeiders kompetanse
  • prisdifferensiering ut fra oppgavens art
  • vurdere faste priser ut fra definerte oppgaver
Fokusområder for å skape er økt omfang (volum eller mengde)
 • Selge mer til de kunder du har (lettere å selge nye produkter og tjenester til eksisterende kunder)
 • Øk kundens besøksfrekvens (fordel program, abonnement)
 • Arbeide med å skaffe nye kunder (er dyrt)
 • Foreta hyppige målinger av salget (salg pr kunde, pr produkt)
 • Kutte ulønnsomme produkter
Hva er det som gjør at idretten skaper resultater og stor interesse? Jo,  fordi resultat måles
I bedriften gjør vi endel målinger og lager statistikker, men er ikke så flinke til å fokusere på hvem eller hva som er best. Som skøyteløperen må vi måle hver runde (f eks hver måned) mot planlagte rundetider. I bedriften må vi måle mot budsjett eller tidligere perioder for å se fremgangen.

Synspunkter på dette? Send oss gjerne en epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lykke til med jakten på økt lønnsomhet- det er ofte ikke mye som skal til. Husk å måle resultatene etter at du har iverksatt tiltak :-)