Fikk lyst til å være litt filosofisk. 
Av alle ting her i verden er det ingen ting som varer evig, Alt har en begynnelse og en slutt. Slik er det også med en bedrifts livssyklus. Bedriften blir gjerne etablert av entusiaster med gode ideer og pågangsmot. Det er ofte bra at de ikke vet hva som ligger foran.
Noen bedrifter dør tidlig, altfor raskt. Det er dessverre slik at de fleste nyetablerte bedrifter er borte etter 1-2 år. Hvorfor?
Jeg tror en fokuserer altfor lite på lønnsomhet, og våger å påstå at dersom bedrifter driver lønnsomt hvert eneste år fra starten, vil den få et "evig liv"
Hva betyr lønnsomhet,  jo det er jo veldig enkelt - inntektene (pengestrømmen inn på bankkontoen) må være større enn utgiftene (penger ut av kontoen). Hvorfor er noe som er så enkelt, så vanskelig?
Derfor mener jeg at lønnsomhet må være fokus fremfor alt annet (hver eneste dag), tenk overskudd, vær kremmer, tenk på avanse, positivt dekningsbidrag, blå bunnlinje osv og alle de ordene som brukes -- så vil bedriften få et "evig liv". Det betyr at man må tåle janteloven som sier at å tenke profitt er noe stygt og umoralsk.