ddddddAkkurat som en av fjellvettreglene som sier "lytt til kjentfolk" må du lytte råd og trips fra andre.De fleste som forteller sine omgivelser at de skal starte opp for seg selv, vil oppleve å få mange råd og tips fra både kjente og ukjente med på veien.
Legg her spesielt vekt på de rådene du får fra de som allerede har startet opp. Dette vil øke dine sjanser med å lykkes. Du kan ta til deg de praktiske erfaringene andre har gjort før deg, og ved å lytte til de som har vært i samme situasjon som du er nå, vil du få med deg verdifull kunnskap til ditt eget konsept. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Halve hemmeligheten til suksess, er å unnlate å gjøre kjente feil.
Ingen kan alt, selv om mange gir uttrykk for dette når man prater med dem. Kjenn dine begrensninger og legg vekt på å skaffe til veie den kompetansen du trenger gjennom utvelgelse av kompanjonger, styremedlemmer, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører. Som gründer er din oppgave å etablere gode relasjoner til de personene du trenger for å skape et ”VINNING TEAM” som er i stand til å realisere prosjektet ditt.
 
Undersøk i din kommune, mange kommuner har en næringssjef eller tilsvarende som skal jobbe med nyetableringer. Mange kommuner/fylker har også etablert miljøer der gründere kan møtes, næringsforeninger, næringsforum etc. Gjør et søk på nettet.
Dette er noe av det viktigste du kan gjøre i startfasen.