Som endel av etableringsprosessen må en vurdere virksomhetens forsikringsbehov. Noen forsikringer er lovpålagt, andre er frivillig og må vurderes ut fra konkrete forhold

 

Vi vil her kort berøre temaet forsikringer.

Stikkord:

  • Hvis bedriften har ansatte, må det tegnes lovbestemt yrkesskadeforsikring
  • Andre forsikringer (behovet må vurderes sammen med forsikringsselskapet)


Vi anbefaler å ta kontakt med et forsikringsselskap (eller gjerne flere) for å få råd om bedriftens behov for forsikringer. Selskapene har egne eksperter som kjenner næringslivets behov. Det er også lurt og be om tilbud fra flere selskaper.

For endel år siden fikk vi en lovbestemmelse som førte til at dekning av yrkesskade ble trukket ut av det offentlige folketrygdsystemet. Nå må alle virksomheter som har ansatte tegne en obligatorisk yrkesskadeforsikring i et privat forsikringsselskap. Premien fastsettes ut fra den jobb de ansatte har og hvilken risiko for skade som foreligger.

Du må opprette pensjonsordning for dine ansatte når du oppfyller minst ett av disse vilkårene:

  • Foretaket har minst to personer og begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling.
  • Foretaket har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Foretaket har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Andre aktuelle forsikringer for bedriften er:

  • Nøkkelmannsforsikring (hvis f.eks. to kompanjonger er avhengig av hverandres kompetanse)
  • Avbruddsforsikring (hvis stans i salg eller produksjon vil få katastrofale følger). En relativ dyr forsikring der premiekostnad må veies opp mot risiko.
  • Og selvsagt brann, innbrudd osv