Er du en av de mange som i 2022 har ført ditt regnskap i de "nye" brukervennlige systemene, Fiken eller DNB Regnskap? Jeg antar den løpende regnskapsøringen har gått bra, men nå nærmer det seg årsavslutning og årsoppgjør for 2022. Disse programmene har egne moduler for årsoppgjør, men kan være litt vanskelige å bruke dersom man ikke har regnskapskompetanse.

Det kan derfor være lurt å be om litt assistanse. Undertegnede som driver Bedriftskanalen har mangeårig erfaring som regnskapsfører og har bl.a. drevet regnskapskontor. Nå tilbyr jeg min kompetanse som "konsulentbistand" til de minste bedriftene som fører regnskap selv.

Hvis du føler at dette tilbudet er noe for deg er det lett å komme i gang ved at du gir meg tilgang til regnskapet. Da vil jeg foreta en rask kvalitetskontroll og gi tilbakemelding hvis det er noe jeg ser som virker unormalt. Jeg vil også gi tips og råd om hvilke lovbestemte avstemminger som må foretas før skattemelding utarbeides og regnskapsåret avsluttes.

Arbeid utføres til en timepris på kr 350 + mva, men vi kan også bli enige om en fast pris hvis det er ønskelig. Jeg understeker at Bedriftskanalen ikke blir registrert som regnskapsfører, men kun tilbyr en konsulenttjeneste. Ansvaret for regnskapet ligger hos selskapet selv.

Ta kontakt for nærmere info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.