Vanlige klær, f.eks skjorte som du bruker på kontoret, kan du ikke utgiftsføre i regnskapet ditt. Dette regnes som en privat utgift.

Jobber du f.eks som snekker eller murer får du fradrag for arbeidsklær som brukes på jobb og som er lite egnet til privat bruk. Dette kan være: 

  • uniformer og klær med firmaets logo godt synlig. En T-skjorte med firma-logo bør her kunne kostnadsføres.
  • verneklær og klær som brukes av hygieniske årsaker, f.eks i helsesektoren.
  • kostymer for de som jobber som f.eks musikere, dansere eller skuespillere.

Skatteetaten sier at fradragsrett for kostnader til klær kan foreligge hvor hovedformålet med anskaffelsen er å skape skattepliktig inntekt og klærne har direkte betydning for den inntektsskapende aktivitet. Fradragsrett kan defor f.eks. foreligge for klesbloggere hvor aktiviteten går ut på å vise fram og omtale klær med hensikt å skaffe seg reklameinntekter mv. Tas klærne i bruk privat eller gis bort kan det være grunnlag for uttaksbeskatning etter sktl. § 5-2.

Les mer her.