Enkeltpersonforetak kan føre utgifter til elektronisk kommunikasjon (mobiltelefon, internett osv) i regnskapet så lenge de er relevante for driften.

Man kan ha to telefoner, en for bruk i jobb og en for privatbruk, men det er både upraktisk og uvanlig. Vanligvis brukes både internett og mobiltelefonen både privat og i firmasammenheng.

Den private andel må du dekke selv. Det er selvsagt vanskelig å skille mellom private telefonsamtaler og firmabruk. Skattemyndighetene har derfor laget en "firkantregel" eller såkalt sjablon-beskatning som innebærer at privatforbruket settes til et fast beløp på kr 366 pr måned. Inntektstillegget er det samme uavhengig hvor mange EK-tjenester man har. 

Den private bruken trekker du først fra når du gjør årsavslutning. Det betyr at du kan bokføre telefonregningen løpende gjennom året med fradrag for mva. Dersom telefonregningene innholder såkalte innholdstjenester må dette bokføres som kostnad, ikke fradragsberettiget.  Det betyr at dersom en arbeidstaker i løpet av et år bruker 1000 kroner på innholdstjenester som for eksempel å stemme på en deltaker i "Skal vi danse", gi penger til tv-aksjonen eller annen innholdstjenetse elle privat bruk, så blir den skattepliktige fordelen den ansatte oppnår 4392 kroner pluss 1000 kroner. Vær nøye når du bokfører telefonregningene.

Hvis selskapet er mva-registrert må du i termin 6 nov/des tilbakeføre og korrigere mva på den private andel fordi du ikke får mva-fradrag på dette  Dersom de samlede kostnadene for EK-tjenester er lavere enn inntektstillegget, vil inntektstillegget bli like stort som de samlede kostnadene. Disse tallene gjelder ved EK-tjenester gjennom hele året. Når du bruker kommunikasjonstjenester i deler av året, gjøres beregningen ut fra hele og påbegynte måneder.

Tilsist må det nevnes at fordel fri telefon/internett må hver måned rapporteres på A-meldingen. Vi anbefaler bruk av lønnssystem.

Her er informasjon fra Skattetaten om dette temaet.