Hovedregelen for at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av foretaket. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag.

Problemet er ofte at det er vanskelig å skille mellom hva som er en privat serveringskostnad og hva som kan defineres som en kostnad for firmaet. Merverdiavgiften på mat og drikke til "eget bruk" er det ikke mva-fradrag for. På dette feltet er det mange regler å forholde seg til. Vi anbefaler at man setter seg godt inn i bestemmelsene. Sjekk gjerne skattetaten for oppdaterte satser etc. Vi må,ta forbehold om evt feil i vår fremstilling, men vi har forsøkt å kvalitetssikre best mulig.

Vi kan ta for oss endel typiske situasjoner:

1) En lunsj til deg selv som er innehaver av enkeltpersonsforetaket er ikke fradragsberettiget. Her må du nok ty til matpakka eller betale lunsjen privat.

2) Mat og drikke til interne kurs og møter kan du utgiftsføre. Eksempler på møtedeltagere er: ansatte, eiere,styremedlemmer, men altså ikke kunder som vi behandler nedenfor.

3) Servering av frukt, juice, melk, kaffe, te. Skatteloven har et begrep som kalles "rimelige velferdstiltak" . Slike tiltak, som er skattefrie, er tiltak for de ansatte "for å øke trvselen og samarbeid" på arbeidsplassen. Klikk for å se skattelovens definisjon og eksempler. Servering av frukt, juice, melk, kaffe, te og diverse småsnacks anses som et velferdstiltak og er dermed ikke skattepliktig fordel for de ansatte. Dette kan kostnadsføres av foretaket. Tilsvarende kan enkel servering til kunder i venterom eller resepsjon utgiftsføres (konto 7350 Representasjon, fradragsberettiget)

4) Overtidsmat. Dersom du - som innehaver av ENK - jobber mer enn 10 timer en dag og henter deg en pizza eller går ut og spiser i løpet av dagen eller kvelden, da kan du utgiftsføre dette, men det er satt en grense på kr 200. Hvis maten koster kr 300, er det greit at kjøpet føres i regskapet, men da må kr 100 bokføres som "Kostnad, ikke fradragsberettiget" (konto 7799) og kr 200 som overtidsmat (f eks konto 5915)

5) Servering til kunder. Servering av mat og drikke til kunder kan ikke overstige kr 511 pr person (sats for 2021). Her er det en spesiell, merkelig regel som sier at dersom regningen overstiger dette beløpet, f eks 700, så må hele regningen bokføres som, ikke fradragsberettiget. Man kan altså ikke splitte. Løsningen kan være at man ber om to regninger, der den ene er under kr 511 som man kan utgiftsføre. Den andre må man ta på egen kappe. Dette gjelder bevertning på spisested i nærheten av arbeidsstedet dersom det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder, Du kan kjøpe rimelige mengder øl og vin sammen med et måltid, og fortsatt få fradrag for hele kjøpet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har rett til å kreve fradrag for verken mat, vin eller øl hvis det serveres brennevin i forbindelse med måltidet.

6) Alkohol og kundemøter. Det gis ikke fradrag for servering av brennevin i forbindelse med representasjon. Med brennevin menes alkoholholdige drikker som har 20 års aldersgrense. Dersom det er brennevin på en kvittering gis det heller ikke noe fradrag for noen av de andre utgiftene på denne kvitteringen.

7) Alkohol og mat. Øl og vin som er en naturlig del av en middag eller som et alternativ til f.eks. en kopp kaffe eller et glass brus kan føres som vanlige kjøp på samme måte som resten av middagen eller kaffen. Det vil litt forenklet sagt si at du kan få fradrag for ett glass øl som du spanderer til kunden din på et møte på cafeen, men ikke flere øl

8) Alkohol og sosiale tilstelninger for ansatte. Det gis fradrag for mat og alle typer alkohol i forbindelse med sosiale arrangementer som anses å være et rimelig velferdstiltak (julebord, firmaturer, forestillinger o.l). Et rimelig velferdstiltak er et arrangement som arrangeres for alle de ansatte eller en betydelig gruppe, og har til hensikt å øke trivselen på arbeidsplassen.