Denne regelen bør man kjenne til som kan få store konsekvenser.

Hvis du kjøper tjenester fra en næringsdrivende for over 10.000 kroner i kontanter, kan du bli gjort medansvarlig hvis den du kjøper av (selger) unndrar skatt og avgifter. Denne regelen kom 1. januar 2012 og er kanskje ikke er så godt kjent blant nystartede virksomheter.

Det betyr at du risikerer å måtte betale skatt og avgifter som den næringsdrivende skulle betalt, selv om du har fått kvittering på arbeidet.

Hovedpoenget er at hvis man kjøper varer/tjenester eller betaler ut lønn eller lønnsforskudd med kontanter – (selv om man har fått kjøpet dokumentert med faktura) -  så mister man fradrag for momsen og får ikke trekke fra kostnaden på skatten hvis kjøpet er over 10.000,-.

Krav om angivelse av kjøper på kvittering

Når det gjelder kontantkjøp – det vil si at man betaler samtidig som kjøpet foretas (for eksempel Rema eller Maxbo) (dette gjelder både betaling med kontanter eller bankkort) er det krav om angivelse av kjøpers (dvs ditt) firma-navn og adresse eller organisasjonsnummer på kvitteringen du mottar i kassen, for å få rett til fradrag i  moms og skatt. Den som sitter i kassen skal signere med sitt stempel og signatur!

Kvittering fra en ansatt som har utlegg

Om en ansatt legger ut for et kjøp til bedriften og betaler med egne midler, holder det med at han signerer for utlegget Unntak: Hvis det gjelder varer eller materialer som skal viderefaktureres (innsatsfaktorer) må firmanavn likevel påføres. Da må den ansatte huske på å be om at firmanavnet påføres i kassa..

Som dere forstår medfører må en gjøre en ekstra innsats for å få fradragsrett ved kontantkjøp.

Et tips er derfor: I butikker hvor dere handler kontantkjøp ofte, be om å få opprettet en konto. Da vil dere alltid få en nota eller kvittering med deres firma-navn; selv om dere betaler kontant (eks Maxbo). Et praktisk tips:  Ha med ditt firmastempel på handleturen, det forenkler prosessen i kassen hvis du må handler kontant

KONKLUSJON:

  • Unngå å handle med kontanter (er tungvint og uhensiktsmessig), få opprettet konto!
  • For at vi skal bokføre et kontantkjøp lovlig uten at dere mister skattefradrag og momsfradrag, må firma-navn og org.nr være påført kvitteringen.
  • Selger av varen har en plikt til å påføre kjøpers navn på kvitteringen. Om den i kassen nekter eller det ikke lar seg gjøre, må du skrive bak på kvitteringen at du har forsøkt, det skal visstnok holde.

Her kan du lese hva Skatteetaten skriver om dette. Klikk her

Besøk også vår blogg – klikk her