Fra og med 2021 er den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver til ansatte økt fra 2.000 til 5.000 kroner. Du kan derfor f.eks. bruke «fordel fri telefon» som gave. Dette er jo normalt en såkalt skattepliktig naturalytelse. Det er altså den private bruken av en telefon og internett som firmaet betaler vi snakker om.

I små enmannsbedrifter betaler gjerne firmaet mobil og /eller Internett-fakturaen for den ansatte. Slike fakturaer kan du da registrere som kjøp i foretaket, men du må da dele denne fakturaen på to linjer. En linje på 6901 - Telefon og en linje på 5901 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Summen som skal føres på konto 5901 er 366 kr per ansatt per måned. Du får ikke mva. fradrag for den delen som gis som gave. Du trenger ikke å innrapportere noe på lønnsutbetalingen. Dersom du får en faktura på telefon og en annen på Internett hver måned så skal det kun legges inn 366 per ansatt per måned på en av disse fakturaene.

Dersom en ansatt har en slik faktura per måned vil summen for gaver på Internett og telefon samlet sett bli 4392 kr i året og dermed under grensen på 5.000 kr for skattefrie gaver.

Her er kilden.