Arbeidstakeres bruk av hjemmekontor har økt betraktelig de siste årene. Flere arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker derfor å inngå varige ordninger hvor arbeidstakere arbeider hjemmefra en eller flere dager i uken. I den forbindelse reises det flere arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere må tenke gjennom. De fleste kombinerer arbeid hjemme med arbeid på det faste arbeidsstedet. Som arbeidsgiver må du sette deg inn i reglene for arbeid på hjemmekontor.

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften) regulerer hjemmearbeid. Forskriften er begrenset til arbeid som arbeidstaker utfører i «eget hjem». Klikk på linken for å komme til Arbeidstilsynets hjemmeside

Hjemmekontorforskriften gjelder ikke andre typer fjernarbeid, som for eksempel arbeid fra hytta, arbeid på toget eller på tjenestereise.

Forskriften gjelder hjemmearbeid som en fast ordning,  Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig eller sporadisk arbeid.

Hva er kortvarig hjemmearbeid?

Kortvarig er korte perioder med hjemmearbeid. For eksempel vil forskriften ikke gjelde ved én til to ukers hjemmearbeid, hvis arbeidstakeren resten av tiden jobber på arbeidsplassen. Fullt hjemmearbeid i en hel måned vil derimot normalt ikke betraktes som kortvarig.  

Hva er sporadisk hjemmearbeid?

Sporadisk er hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i stort omfang eller som en fast ordning. Et eksempel er at arbeidstaker av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra.

Dette gjelder hvis ansatte har hjemmekontor (sjekkliste)

1.  Inngå skriftlig avtale om hjemmekontor

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen (ansettelsesavtalen) etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det i tillegg skal det inngås en egen skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

 • omfanget av hjemmearbeidet
 • arbeidstid for hjemmearbeidet
 • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

2. Sørg for at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø er i orden

 • arbeidssted
 • arbeidsutstyr
 • innemiljø

3. Avtale hvem som dekker kostnaden til nødvendig utstyr på hjemmekontoret

Forskriften slår ikke fast hvem som skal ha ansvar for nødvendig utstyr på hjemmekontoret. Den sier altså ingenting om hvem som skal dekke kostnader til nødvendig innkjøp og vedlikehold av utstyr og infrastruktur til hjemmekontoret, slik som arbeidsbord og -stol, belysning og internett.

Vær derfor tydelig på hvem som finansierer og vedlikeholder nødvendig utstyr på hjemmekontoret.

Det er opp til arbeidsgiver, ofte i dialog med arbeidstaker, å avgjøre hvilket utstyr som hører til arbeidsplassen og hva som er nødvendig for at arbeidstakerne kan arbeide hjemmefra.

4. Andre bestemmelser

Verken arbeidsgiver eller verneombudet har tilgang til hjemmearbeidsplassen. Eneste unntak er hvis det er inngått særskilt avtale om dette. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften). Vi kan for eksempel kontrollere avtaler og arbeidstid for ansatte med hjemmekontor.

Arbeidstilsynet har likevel ikke adgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass, unntatt ved spesielle tilfeller der det er inngått særskilt avtale om dette.

5. Råd fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har satt opp noen råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor.

Klikk her.