BEDRIFTSKANALEN AS - INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE
Hvorfor føre regnskap?
 • De aller fleste som driver næringsvirksomhet  må føre et regnskap.
 • Regnskapet er en form for historieskrivning og dokumenterer hva som har skjedd med bedriftens økonomi (inntekter og kostnader)
 • Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene.
 • Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av.
 • Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

Må alle føre regnskap?

 • Noen personlig næringsdrivende kan slippe å føre et regnskap. Dette gjelder i hovedsak de som har under 50 000 kroner i inntekt i året og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Gjelder dette for deg må du likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene og oppbevare dette etter bokføringsreglene.
 • Merk forskjellen på disse begrepene bokføringspliktig og regnskapspliktig.
 • I Norge er regnskapsregelverket delt i to. En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig.
 • De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige.
 • Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten.

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.