Fylkesskattekontor, er den tidligere betegnelse for avgiftsmyndighet (nå: skattemyndighet) i hvert fylke (fastsettelse av arbeidsgiveravgift til folketrygden). Fylkesskattekontoret var også overordnet ligningsmyndighet (nå: skattemyndighet).

Arbeidsoppgavene til fylkesskattekontoret er overtatt av skattekontoret i hver region. En av Fylkesskattekontorets hovedoppgaver var å motta og kontrollere "Skattemelding for for merverdiavgift". Nå er altså dette overtatt en sentral myndighet.

Den avgiftspliktige må selv beregne hva som skal betales, fylle ut oppgaven ut og sende inn hver annen måned. I alle moderne regnskapssystemer blir meldingen produsert automatisk. Oppgaven sendes via altinn til et sentralt oppgavemottak. Fristene for innsending av oppgaven må overholdes strengt. Ved for sen levering påløper et gebyr (tvangsmulkt) For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 61 150 kroner.

 

SKREVET AV: RAGNAR DUNSBY

 
 

Hvilken kontakt vil etablereren ha med Skatteetaten når det gjelder merverdiavgift (moms)?

Stikkord er:

  • Registrering som avgiftspliktig (mva-mantallet)
  • "Skattemelding for merverdiavgift" sendes til via altinn  
  • Er rådgiver for spørsmål som gjelder regelverket for merverdiavgift og investeringsavgift

Det offisielle navnet på denne meldingen er altså nå «skattemelding for merverdiavgift». Navnet kan virke litt forvirrende. Andre navn som brukes er «moms-oppgaven» «mva-meldingen», mva-oppgaven.

Den avgiftspliktige må selv uoppfordret beregne hva som skal betales, fylle ut oppgaven og sende inn hver 2. måned. For at oppgaven, som inneholder summer for varesalg og varekjøp m.v, skal kunne fylles ut må regnskap være ført à jour og være avstemt. Det betyr at alle salg og kjøp i perioden må være bokført. Hvis en i ettertid oppdager at noe er glemt, finnes det mulighet for å sende inn en korrigert oppgave

Fristene for innsending av oppgaven må overholdes strengt og er følgende:

  • Oppgave for termin 1- januar/februar: Innsendingsfrist 10. april (dvs 1 måned og 10 dager etter at perioden er avsluttet i regnskapet)
  • Termin 2: Mars/april innen 10. juni
  • Termin 3: Mai/juni innen 31. august (som har en forlenget frist)
  • Termin 4: juli/august: 10. oktober
  • Termin 5: sept/okt: 10. des
  • Termin 6: 10. feb (neste år)

Avgiften skal betales til Skatteetaten sentralt for hele landet. Tidligere skjedde innfordring i hvert fylke.

Før en kan begynne å kreve inn moms av salget må virksomheten være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og deretter i avgiftsmanntallet hos Skatteetaten.

Registrering i merverdiavgifts registeret skjer elektronisk via altinn.


Når skal en begynne å beregne moms?
I forhold til merverdiavgiftsloven regnes ikke virksomheten som registreringspliktig før omsetningen overstiger 50 000 kroner i løpet av en tolv måneders periode. Men når du passerer denne grensen, må du registrere deg. Det skal da som hovedregel beregnes avgift av det overskytende, ikke hele beløpet.

I praksis er dette noe avhengig av hvor tidlig det skjer. For bedrifter som er sikre på å omsette mer enn 50.000 innen 2 terminer ( 4 måneder) finnes det en mulighet til å registrere seg fra starten å beregne mva på salget fra første krone. Man får da et holdbart regnskap fra første dag og får fradrag for moms på innkjøp fra første dag. Dette er aktuelt for virksomheter som f.eks. skal kjøpe inn en varebeholdning i perioden før en når 30.000 i omsetning. Her anbefales det å kontakte Skatteetaten for nærmere informasjon